Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Αρχική Λεξικό

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1) «Επικίνδυνο απόβλητο»: κάθε ουσία ή αντικείμενο α) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης ή β) που κατά τη γνώμη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 6 (παραγ. 2β) παρουσιάζει μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 20 και την (το) οποία (ο) ο κάτοχός της (του) απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

2) «Παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα οδηγεί στην παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων («Αρχικός παραγωγός») ή / και στην προεπεξεργασία, ανάμιξη και σύνθεση ή άλλη εργασία που οδηγεί σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.

3) «Κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη φυσική εξουσίαση των επικίνδυνων αποβλήτων δυνάμει οποιασδήποτε νομικής μορφής σύμβασης μετά του κυρίου ή παραγωγού των επικίνδυνων αποβλήτων. 

4) «Κύριος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την απόλυτη εξουσία επί των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν μετά την προεπεξεργασία, ανάμιξη, σύνθεση ή άλλη εργασία που οδηγεί στην μεταβολή των αποβλήτων αυτών. 

5) «Διαχείριση»: η προσωρινή αποθήκευση, η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η αξιοποίηση και η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, της επίβλεψης των εγκαταστάσεων διάθεσης καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων αυτών. 

6) «Διάθεση»: κάθε εργασία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 20 και αφορά την τελική αντιμετώπιση των επικίνδυνων αποβλήτων με την επιφύλαξη τήρησης των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών. Στις εργασίες διάθεσης περιλαμβάνεται και η επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων.

7) «Επεξεργασία»: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητές τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση χρήσιμων υλών ή ενέργειας.

8) «Αξιοποίηση»: κάθε εργασία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV του άρθρου 20 και αφορά την προσθήκη αξίας σε ύλες ή υλικά ή ενέργειας που ανακτήθηκαν, ανακυκλώθηκαν ή προέκυψαν από την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. 

9) «Συλλογή»: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις ιδιότητές τους ή / και η ανάμιξη των επικίνδυνων αποβλήτων για την μεταφορά τους. 

10) «Μεταφορά»: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής στους χώρους ή εγκαταστάσεις διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης. 

11) «Μεταφόρτωση»: η φόρτωση των αποβλήτων από το μέσο συλλογής, μέσω κινητής ή μόνιμης εγκατάστασης, σε άλλο όχημα μεταφοράς μεγαλύτερης χωρητικότητας το οποίο μπορεί να φέρει μηχανισμό συμπίεσης εφόσον οι φυσικές ή χημικές ιδιότητες των αποβλήτων το επιτρέπουν. 

12) «Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων»: η τοποθέτηση των επικίνδυνων αποβλήτων σε κατάλληλο χώρο ή μέσον και με την κατάλληλη συσκευασία και επισήμανση για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών και μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η τελική αντιμετώπιση τους. 

13) «Εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων»: κάθε χώρος ή εγκατάσταση με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στον οποίο διενεργείται η διάθεση, η αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων δυνάμει άδειας που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. 

14) «Υπόχρεος φορέας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων»: ο κύριος, ο παραγωγός ή ο κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων ο οποίος εφ’ όσον διαθέτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 σχετική άδεια, αναλαμβάνει την ολική ή μερική διαχείρισή τους με την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά προέρχονται από εγκεκριμένες δραστηριότητες. 

15) «Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα»: οι ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.2 του Π.Δ. 329/83 λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 

16) «Απόπλυμα»: Νοείται η ποσότητα υγρού που ρέει και εκρέει από το χώρο διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων. 

17) «Εναπόθεση»: η τοποθέτηση επικίνδυνων αποβλήτων επί ή εντός του εδάφους μέχρι τη διάθεσή τους. 

18) «Μετέπειτα φροντίδα»: το σύνολο των εργασιών, των έργων και των ελέγχων που εφαρμόζονται μετά την οριστική παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και στόχο έχουν:
α) την παρακολούθηση της εξέλιξης του χώρου (επιτήρηση)
β) την αποκατάσταση του χώρου από ενδεχόμενες ζημιές καθώς και την ένταξη του στο περιβάλλον ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία και να επιτυγχάνεται η διατήρηση και η βελτίωση του τοπίου.
 

19) «Εξυγίανση μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου»: νοείται το σύνολο των μελετών και έργων με τα οποία εξασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση ή ο χώρος που με την προβλεπόμενη ή υπάρχουσα χρήση έχει ρυπανθεί από επικίνδυνα απόβλητα δεν εγκυμονεί πλέον κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

 
Επικοινωνία
Χρήστες σε Σύνδεση
Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους